CMS Management Services ApS

Forside

Kurser

Kursuskalender

Undervisningen

Coaching

ERFA-grupper

Målsætning

Kursustilmelding

Priser

Referencer

Udtalelser

Kundetilfredshed

Firmaprofil

Kontakt

En-til-en rådgivning og undervisning
for ledere, mellemledere og medarbejdere

Formål: At få ny viden, indsigt og teknikker indenfor samarbejdsrelationer således at leder/medarbejder skaber og bevarer motivation, arbejdsglæde og kreativitet

 • At videreudvikle de kvaliteter, der skaber synergieffekt, i stedet for det modsatte

 • At forebygge og afhjælpe konflikter ved hjælp af ny indsigt og viden

 • At give en konstruktiv og motiverende feedback            

 • At få kommunikationsekspertise, således at stress minimeres både hos leder selv og medarbejdere

 • At få problemløsningsmetoder

 • At få mentaltræningsteknikker til håndtering og forebyggelse af stress


Forslag til forløb:

Begreber, som vil være gennemgående

 • Følelsesmæssig intelligens kontra

 • Magtspillet og dets effekter på produktiviteten og motivation

 • Professionalisme i ordets allerbedste betydning

Emotionel intelligens  - en ny målestok

 • Hvad det er

 • Følelsesmæssig intelligens og gruppers produktivitet

 • Kan det læres?

Mentaltræningsteknikker

 • Positiv og negativ tænkning og den fysiske og mentale effekt af begge dele

 • Forestillingsevne

 • Effekten på resultater

Hvad er en professionel leder ?

 • Deltagerens egen definition af nødvendige kvalifikationer og egenskaber

 • Eks. at kunne motivere,

 • at være forbillede,

 • at have overskud til at lede og samarbejde med både hjerte og hjerne

 • at være bevidst om den effekt, vi har på omgivelserne - positivt og negativt

 • at skabe kreative og motiverede medarbejdere

Kommunikation - Det personlige rum 

 • Den mekanisme, alt andet hviler på – usynlig, men mærkbar

 • Hvordan det er skabt og fortsat skabes

 • Hvordan grænser respekteres

 • Hvordan grænser overskrides

 • Professionalisme kontra magtspil

 • Hvordan stabilitet i rum skabes

 • Personlig kvalitetskontrol

 • Konsekvenserne af ikke at kende reglerne for omhandlede mekanismer og begreber

Nogle vigtige regler for effektiv kommunikation og aktiv lytning

 • Anerkendelse

 • Fokus

 • God kontrol

 • Ansvar for egen kommunikation

 • Respekt

Nogle enkelte regler for respektfuldt kropssprog

Assertion - adfærdsformer / teknikker

 • Assertion og stabiliteten i det personlige rum

 • Assertion og professionel kommunikation

 • Assertion, gennemslagskraft og omgivelsernes respekt

Om feedback - både ros og ris

 • Effekten af feedback og mangel på samme

 • Generel ros kontra specifik ros / selvtillid

 • Destruktiv kritik og dens konsekvenser

 • Konstruktiv kritik og loyale medarbejdere

 • Tre spørgsmål, du gør klogt i at stille dig selv inden feedback

Ovenstående suppleres med relevante øvelser.

Handlingsplan

 • Handlingsplan udarbejdes, baseret på egne situationer og ønskede udviklingsområder  

Opfølgning efter 1-3 måneder anbefales. 

Estimeret varighed for ovennævnte forløb: 2 dage og opfølgning efter ønske.

Udtalelser

MJ: Jeg har fået en masse værktøjer. Alt var supergodt! Der var god tid til aktuelle problemstillinger, som blev behandlet grundigt af en medlevende sparringspartner. Jeg er meget motiveret til at fungere på en anden måde, hvor ALT skal afprøves.

WB: Jeg føler mig ikke længere frustreret, men som den, der har gennemslagskraften og overblikket til at ændre de betingelser, som saboterer. Opgaverne er blevet tydeligere, og grænserne mellem mine og kollegers opgaver er ligeledes blevet tydeligere. Alle punkter har fået et løft og er langsomt (eller hurtigt) ved at ændre sig derhen, hvor de fungerer på et nyt og bedre niveau.

MG: Jeg var meget tilfreds med forløbet, hvor assertion var særligt interessant. Lokalerne på CMS’ adresse var særdeles tilfredsstillende. Jeg er blevet motiveret til at fungere på en ændret måde: Tænk før du taler. Tusind tak for din positive måde at være på. Og for al din hjælp.

AL: At være i et forløb i CMS’ egne lokaler er utroligt dejlige omgivelser at være på kursus i, som giver en et stort og intenst udbytte. Og ikke mindst den dejlige forplejning. Om indholdet: Jeg har fået værktøjer, som jeg dagligt vil benytte mig af.