CMS Management Services ApS

Forside

Kurser

Kursuskalender

Undervisningen

Coaching

ERFA-grupper

Målsætning

Kursustilmelding

Priser

Referencer

Udtalelser

Kundetilfredshed

Firmaprofil

Kontakt

Den professionelle leder / ledersparring

for ledende medarbejdere på ethvert niveau.

Undersøgelser har vist, at de ledere, der har den største fremgang, respekt og autoritet, baserer deres ledelse på det, der kaldes EMOTIONEL INTELLIGENS.

Udviklingsprogrammets enkelte moduler bygger alle på den baggrund og leder kursusdeltagerne frem mod beherskelse af dette.

Nedenstående program gennemføres såvel for grupper som individuelt.

Kurset tager udgangspunkt i kurset "Den professionelle medarbejder" og kan udbygges med:

Teambuilding

Nøgleord er lederskab, information, holdninger, kompetence, kommunikation, ansvar, gensidig respekt, tillid, alt rettet mod målopfyldelse.

Konfliktløsning

Hvordan undgås konflikter, forskellige konflikttyper, god og effektiv kommunikation, indre konflikter og manglende selvtillid, kompetenceudvikling, konfliktskabende personer, ledelse / evaluering / disciplin / forhandling, strategi for konfliktløsning.

Kommunikations-ekspertise

Med udgangspunkt i konkrete situationer udvikles ekspertise i at behandle "umulige" situationer eller personer, at budskaberne kommer over, at man får gennemslagskraft uden at andre føler sig nedgjort, at man undgår konfrontation og alligevel får sine synspunkter igennem.

Påvirkning af forandringsvillighed

"Man ved, hvad man har, men man ved ikke, hvad man får".
Hvorledes man ændrer negative forventninger til forståelse og accept, eller arbejder aktivt for forandringerne. Metoden indeholder en metode og værktøjer til aktivering.

Kurserne vil være individuelt opbygget, således at det imødekommer konkrete problemstillinger.

De enkelte moduler vil være den teoretiske baggrund for konkrete løsningsforslag, således at kurset opbygges målrettet for den enkelte.

Varighed: Fra timer til……