CMS Management Services ApS

Forside

Kurser

Kursuskalender

Undervisningen

Coaching

ERFA-grupper

Målsætning

Kursustilmelding

Priser

Referencer

Udtalelser

Kundetilfredshed

Firmaprofil

Kontakt

Den professionelle medarbejder - Modul I

For alle medarbejdere, der ønsker effektive metoder til et endnu bedre samarbejde og til skabelse af synergi i den daglige udveksling

Formål:

  • at mestre den samarbejdsmæssige, udvekslende rolle, som bliver stadigt mere betydningsfuld i virksomhederne
  • at få adgang til et nyt niveau af selvledelse og selvindsigt og dermed også til et nyt niveau af omgang med kolleger i samarbejdsrelationen
  • at få nye og effektive værktøjer til at forebygge, minimere og løse konflikter
  • at få endnu mere overskud til at være produktiv, opleve arbejdsglæden og være kreativ i jobbet, og dermed gøre det muligt at give andre adgang til det samme

Lidt om kursets baggrund:

Kursets indhold giver medarbejderen en specialviden, som sigter imod de opgaver og problemstillinger, og, måske, vanskelige situationer, medarbejderen møder både arbejdsmæssigt og menneskeligt, og giver

ny viden, selvbevidsthed og teknikker

indenfor samarbejde, kommunikation, konfliktløsning og personlig, positiv gennemslagskraft.

Definition af funktion og rolle

Man får et overblik over en række vigtige områder, som ligger indbygget i jobbet, men ikke ses i stillingsbeskrivelsen. Om betydningen af visualisering og fokusering. Vi tager fat i begreber som selvtillid og selvværd, og opbygger værdifulde teknikker.

Signalerne til omverdenen – de ubevidste signaler

Påklædning og indretning er særdeles virksomme værktøjer med stor signalværdi. Hvordan man sender de mest hensigtsmæssige signaler, og psykologisk reagerer på de forkerte signaler.

Emotionel intelligens

Om vigtigheden af samspillet mellem intelligens og følelser, og af at samarbejde og lede med både hjerte og hjerne. At være i besiddelse af emotionel intelligens indebærer nogle karakteristika og medfører holdninger og metoder, som er menneskelige og konstruktive, og dermed effektive.

Chef/ansat – ansat/chef

Forventninger, man med rette kan have til hinanden – om vigtigheden af respekt og påskønnelse fra begge sider. At føle sig sikker i jobbet.

Kommunikation – Assertion

Undervurder ikke kommunikation med henblik på, hvor succesfuld man er. Hvordan og hvornår sættes grænser, respekten for egne og andres. Sammenhængen mellem nogle grundlæggende begreber, hvorpå alt andet hviler. Assertion - at kunne gøre sig gældende og samtidig lade andre beholde værdigheden, også når der opstår problemer.

Bevidsthed om omgangsform

Kommunikationsmåde, holdninger, ubevidste signaler, ikke at bruge følelser i en vanskelig situation, men håndtere professionelt - der gennemføres færdighedstræning i brug af værktøjer.

Magtspil kontra professionalisme

I enhver organisation foregår der magtkampe, konkurrencer, småintriger. Hvordan man opdager og imødegår en magtkamp, så man ikke bliver ramt og ikke behøver at deltage.

Konfliktstyring – forebyggelse og håndtering

Der sættes fokus på væsentlige elementer i dagligdagen, som forebygger, forhindrer og løser konflikter. Få indsigt i de bagvedliggende, menneskelige mekanismer, og få dertil hørende værktøjer og metoder til en effektiv og positiv konflikthåndtering.

Feedback – ros og ris

En konstruktiv feedback er afgørende for motivering, produktivitet og kreativitet og er en uundværlig færdighed i samarbejdsrelationen. Hvornår en kritik er destruktiv, hvornår konstruktiv. Regler for ros og ris, og nogle spørgsmål, man gør klogt i at stille sig selv, inden feedback gives.

Undervisningsform

Kurset gennemføres som en blanding af foredrag, diskussioner og øvelser. Deltagernes egne problemstillinger bliver taget op og behandlet i lyset af det stof, der gennemgås, således at deltagerne får viden og teknikker til at arbejde videre med på egen hånd.

Varighed: 2 dage