CMS Management Services ApS

Forside

Kurser

Kursuskalender

Undervisningen

Coaching

ERFA-grupper

Målsætning

Kursustilmelding

Priser

Referencer

Udtalelser

Kundetilfredshed

Firmaprofil

Kontakt

ERFA-grupper for chef- og direktionssekretærer

Forudsætningen for deltagelse: Gennemførelse af Samarbejde, Kommunikation og Konfliktforebyggelse,
Modul I og II.

Fordi den viden og de færdigheder, man opnår på disse to kurser, udgør en fælles referenceramme for deltagerne, ligesom det danner grundlag og udgangspunkt for mødernes emner for personlig og faglig udvikling, problemhåndtering og valg af nye, relaterede emner.

Baggrunden for Erfa-gruppernes start:

Vores kunder udtrykte et stærkt ønske om dels at kunne fortsætte den faglige og personlige udvikling, som de to kurser giver adgang til, dels om at få et diskussionsforum, hvor alle deltagere havde det samme niveau af viden og indsigt indenfor de emner, der tages op i kurserne.

Generelt om CMS Erfagruppper:

CMS tilbyder medlemmer af erfagrupperne:

 • et netværk af ligesindede og ligestillede

 • en fortløbende, faglig uddannelsesproces

 • en fortløbende personlig udvikling

 • løbende opdatering af viden

 • evne og kompetence indenfor håndtering af både faglige og samarbejdsrelaterede situationer

 • problemløsning i forbindelse med egne situationer

Der anvendes metoder og viden fra Modul I og II, og deltagerne får coaching og input efter behov.

En vigtig del af erfa-gruppearbejdet er opdatering af deltagernes faglige viden.

Under møderne er bl.a. følgende emner taget op:

 • Den vanskelige samtale

 • Situationsbestemt ledelse

 • Assertion, ud fra konkrete hverdagssituationer

 • Fremtidens sekretær

 • Stresshåndtering

 • Emotionel intelligens

 • Coaching

Se i øvrigt under Referencer og Udtalelser.

Udtalelser

Oracle Danmark, Randi Lindegaard, direktionssekretær
Jeg har gennem årene deltaget i mange kurser af samme type, som CMS-Management udbyder, men aldrig fået så stort et udbytte, som jeg har fået af CMS’ kurser – ikke kun i dagene efter kurset, men også på lang sigt. De fleste lignende kurser lover, at man får værktøjer og handlingsplaner med hjem til hverdagen, men disse værktøjer er hurtigt glemt, når man er tilbage på job. For første gang har jeg med CMS’ kurser oplevet, at de værktøjer, man får, rent faktisk kan bruges i det daglige, både på job og i det private. Jeg er efterfølgende kommet med i en af CMS’ erfa-grupper, hvilket jeg har stort udbytte af.

F.L. Smidth A/S, Helle Simming, Projektkoordinator
Erfa-gruppen har giver mig et rigtig godt netværk og et frirum til i fortrolighed at kunne vende forskellige arbejdsmæssige situationer. Det er og har været lærerigt at høre om andres opgaver og virksomheder samt at udveksle erfaringer med hinanden.
Erfa-gruppen har samtidig været med til at fastholde og repetere det, som vi lærte på kurserne, idet emner og værktøjer løbende er blevet brugt i forhold til konkrete problematikker og situationer. Cirsten har på fantastisk vis inspireret os, delt ud af sine erfaringer, fastholdt det faglige niveau og sørget for, at jeg selv efter mange år i gruppen, går fra møderne med ny energi, motivation og gode ideer til at ændre på min hverdag.