CMS Management Services ApS

Forside

Kurser

Kursuskalender

Undervisningen

Coaching

ERFA-grupper

Målsætning

Kursustilmelding

Priser

Referencer

Udtalelser

Kundetilfredshed

Firmaprofil

Kontakt

Overordnet målsætning for alle CMS-kurser

Kursernes formål er at give indsigt og forståelse, at få virksomme værktøjer, der øger

selvtillid, gennemslagskraft, evne til at begå sig og tilfredshed

i de konkrete situationer.

A. Udgangspunktet er de ubevidste mekanismer, som vi i den daglige udveksling med omverdenen benytter os af med vekslende held. Der sættes ord og indsigt på, så disse mekanismer kommer ind under vor kontrol og herefter kan anvendes som arbejdsredskaber.

B. Den daglige omgang med chefer / kolleger / kunder og andre kan enten være præget af konstruktivitet og professionalisme eller det modsatte baseret på magtspil. Vi får viden, indsigt og værktøjer til at imødegå effekten af magtspil og øge motivering hos os selv og andre, for derved at forbedre arbejdsevne, kreativitet og produktivitet, til glæde ikke mindst for os selv.

C. Udnyttelse af potentialet i følelsesmæssig intelligens, således at man, baseret på en venlig, indsigtsfuld og forstående måde, får øget sin gennemslagskraft og sit indbyggede problemløsningspotentiale.

Formålet er at optimere både den non-verbale og verbale KOMMUNIKATION for at opnå en ekspertise i omgangen med andre mennesker ud fra vore egne og deres forudsætninger, kort sagt, at være et

professionelt menneske

De enkelte kurser er udbygget med jobspecifikke elementer.