CMS Management Services ApS

Forside

Kurser

Kursuskalender

Undervisningen

Coaching

ERFA-grupper

Målsætning

Kursustilmelding

Priser

Referencer

Udtalelser

Kundetilfredshed

Firmaprofil

Kontakt

Notat- og referatteknik

For mødereferenter – begyndere og øvede

Formål: At øge færdigheden indenfor notat- og referatteknik ved:

 • Indsigt i de områder, både teknisk og menneskeligt, der påvirker en referents effektivitet i begge retninger
 • At øge referentens hastighed ved hjælp af effektiv systematik
 • At kunne skelne væsentligt fra uvæsentligt
 • At forbedre koncentration, lytning og notatteknik
 • At vide, hvordan referatet formuleres objektivt og konstruktivt
 • At øge sikkerheden m.h.t. hvad referent og mødeleder kan forlange af hinanden

Referatteknik og -systematik

Forøg din hastighed ved hjælp af noteringsteknikker, lytteteknik, notatsprog og notatmetoder.

 • Hvordan du øger koncentration, forbedrer effektiviteten i din lytning og når at skelne imellem væsentligt og uvæsentligt.
 • Få metoder og træning i notatmetoder.
 • Hvordan du undgår, at personlige holdninger påvirker din referattagning.
 • Vid, hvordan indholdet refereres objektivt, uden sproglige manipuleringer.
 • Undgå at ”diskutere” i tankerne under referattagning, så du mister koncentrationen.
 • Test dig selv ved referattagning af indlæg af forskellig sværhedsgrad.
 • At gøre det lettere for dig selv ved den bedst mulige forberedelse til et møde, hvor du er referent.
 • Hvordan du inddeler notatarket og derved kan danne dig et hurtigt overblik.
 • Hvordan du udarbejder et læseværdigt referat.
 • Hvornår og hvordan du bruger Mind-Mapmetoden som referatmetode.

Den professionelle referent

 • Hvad referenten kan forlange af mødelederen både før og under mødet.
 • Afklaring af din rolle som referent i relation til mødelederen.
 • Opnåelse af større selvsikkerhed og dermed tryghed i rollen som den professionelle referent, menneskeligt såvel som teknisk.

Få autoritet og respekt forærende bl.a. i kraft af

 • den måde, hvorpå du går ind ad døren til mødelokalet
 • det sted, hvor du placerer dig ved mødebordet – stærke og svage placeringer.

Trænes og diskuteres.

Generelt om møder

Få viden om

 • forskellige mødetyper til forskellige situationer, og hvad der kræves af mødeleder og referent
 • forskellige referattyper til forskellige situationer, og deres fordele og ulemper
 • tidstyve under møderne
 • forskellige typer deltagere – Adiezes organisationsteorier
 • problemdeltagere
Og masser af tommelfingerregler, som er gode at have i baghovedet. 

Varighed:     1 dag

Udtalelser

GN: Jeg har i dag været på kursus i notat- og referatteknik og vil her igennem gerne sige tak for et rigtig godt tilrettelagt kursus. Cirsten Harring er en fantastisk underviser, som gør undervisningen meget levende, ikke noget med at sidde og falde hen. Hun er engageret og har kursisterne med sig hele dagen.

CR: Det var en god kombination af undervisning og øvelser, hvor det hele var interessant. Jeg vil fremover forlange mere af mødeholder.

PF: Der var gode diskussioner og eksempler fra det virkelige liv. Jeg glæder mig til at teste værktøjerne af på det næste møde. Underviseren var dygtig, humoristisk og levende og giver liv til, hvad man ellers kunne tro er et tørt emne.

AJ: Jeg har fået mange gode redskaber med tilbage. Undervisningen var en god blanding af lytning og øvelser. Vi fik gode tommelfingerregler og gode tips og genveje til lettere notattagning.

SN: Jeg stoler mere på mig selv nu.

UB: Undervisningen var en god blanding af forskellige former for teori og øvelser, hvor alle emner var interessante. Vi har fået mange gode tips, der kan lette arbejdet fremover.

MR: Der er meget jeg kan bruge efter kurset til at øve mig på. Cirsten var interessant at høre på, og en utrolig god underviser. Kurset har givet mig værktøjer til at skrive et godt referat.

UL: Jeg vil fremover kunne lytte bedre og længere før nedskrivning af notater.

HH: Jeg har fået noget med, som kan gøre det lettere at skrive et referat. Dagen er gået hurtigt på grund af det gode program, som var levende og godt, med en forståelig undervisning. Jeg ser frem til at afprøve det på arbejde.