CMS Management Services ApS

Forside

Kurser

Kursuskalender

Undervisningen

Coaching

ERFA-grupper

Målsætning

Kursustilmelding

Priser

Referencer

Udtalelser

Kundetilfredshed

Firmaprofil

Kontakt

Samarbejde, Kommunikation og Konfliktforebyggelse - Modul I


For direktionssekretærer, chefsekretærer, koordinatorer, assistenter, projektsekretærer
, teamsupportere og sagsbehandlere på tilsvarende niveau.

Formål:

  • at mestre den formidlende, kommunikerende og koordinerende rolle, som bliver stadigt mere essentiel i sekretærens job,
  • at blive styrket i den nuværende og fremtidige samarbejdsmæssige og repræsentative del af jobbet, og
  • at få forudsætninger for at påvirke egen, fremtidige sekretærrolle.

Lidt om kursets baggrund

En af sekretærens vigtigste funktioner er at være mellemleddet imellem ledelse og medarbejdere. Derfor er sekretæren en af virksomhedens betroede nøglemedarbejdere.

Funktionen indebærer på én gang en isolation og en stor kontaktflade.

Kursets indhold giver sekretæren en specialviden, som sigter imod de opgaver og problemstillinger, og, måske, vanskelige situationer, sekretæren møder både arbejdsmæssigt og menneskeligt, og giver

ny viden, selvbevidsthed og teknikker

indenfor samarbejde, kommunikation, konfliktløsning og personlig, positiv gennemslagskraft.

Definition af funktion og rolle

Man får et overblik over en række vigtige områder, som ligger indbygget i jobbet, men ikke ses i stillingsbeskrivelsen. Om betydningen af visualisering og fokusering. Vi tager fat i begreber som selvtillid og selvværd, og opbygger værdifulde teknikker.

Signalerne til omverdenen – de ubevidste signaler

Påklædning og indretning er særdeles virksomme værktøjer med stor signalværdi. Hvordan man sender de mest hensigtsmæssige signaler, og psykologisk reagerer på de forkerte signaler.

Emotionel intelligens

Om vigtigheden af samspillet mellem intelligens og følelser, og af at kunne samarbejde og lede med både hjerte og hjerne. At være i besiddelse af emotionel intelligens medfører kvaliteter, holdninger og metoder, som er menneskelige og konstruktive, og dermed effektive.

Chef/ansat - ansat/chef

Forventninger, man med rette kan have til hinanden - om vigtigheden af respekt og påskønnelse fra begge sider. At føle sig sikker i sit job. 

Kommunikation - assertion

Undervurder ikke kommunikation med henblik på, hvor succesfuld man er. Hvordan og hvornår sættes grænser, respekten for egne og andres. Sammenhængen mellem nogle grundlæggende begreber, hvorpå alt andet hviler. Assertion - at kunne gøre sig gældende og samtidig lade andre beholde værdigheden, også når der opstår problemer.

Bevidsthed om ens omgangsform

Kommunikationsmåde, holdninger, ubevidste signaler, ikke at bruge følelser i en vanskelig situation, men håndtere professionelt - der gennemføres færdighedstræning i brug af værktøjer.

Magtkamp kontra professionalisme

I enhver organisation foregår der magtkampe, konkurrencer og småintriger. Hvordan man opdager og imødegår en magtkamp, så man ikke bliver ramt og ikke behøver at deltage. Herunder sekretærens eget, helt specielle form for magtspil: ikke at deltage i andres magtspil.

Konfliktstyring – forebyggelse og håndtering

Der sættes fokus på væsentlige elementer i dagligdagen, som forebygger, forhindrer og løser konflikter. Få indsigt i de bagvedliggende, menneskelige mekanismer, og få dertil hørende værktøjer og metoder til en effektiv og positiv konflikthåndtering.

Feedback – ros og ris

En konstruktiv feedback er afgørende for motivering, produktivitet og kreativitet og er en uundværlig færdighed i samarbejdsrelationen. Hvornår en kritik er destruktiv, hvornår konstruktiv. Regler for ros og ris, og nogle spørgsmål, man gør klogt i at stille sig selv, inden feedback gives.

Undervisningsform

Kurset gennemføres som en blanding af foredrag, diskussioner og øvelser. Der er max 10 deltagere, og deltagernes egne problemstillinger bliver, i det omfang, det ønskes, taget op og behandlet i lyset af det stof, der gennemgås, således at deltagerne får viden og teknikker til at arbejde videre med på egen hånd.

Varighed: 2 dage

Udtalelser

F.L. Smidth A/S, Helle Simming, projektkoordinator
Jeg har sat stor pris på de enkle og meget anvendelige værktøjer, som jeg har lært at bruge via kurserne i Samarbejde, Kommunikation og Konfliktforebyggelse. De har styrket min selvtillid og sat mig i stand til bedre at kunne håndtere de forskellige arbejdsmæssige situationer, der er opstået igennem årene. Det er dejligt at have en værktøjskasse med sig, som man altid kan dykke ned i, når behovet er der, ligesom jeg efterhånden anvender en del af værktøjerne helt automatisk, fordi de nu ligger i baghovedet.

IPU, Lola Lærke Larsen, direktionssekretær
Kurset har hjulpet mig til at være virksomhedsorienteret med positivt fokus og har bevidstgjort mig i at udsende mindre støj i kommunikationen. Assertion som væremåde samt undgåelse af magtspil var godt. Kendskabet til kompetencefarver var nyttigt til at undgå støj i kommunikationen. Tak for et godt kursus!