CMS Management Services ApS

Forside

Kurser

Kursuskalender

Undervisningen

Coaching

ERFA-grupper

Målsætning

Kursustilmelding

Priser

Referencer

Udtalelser

Kundetilfredshed

Firmaprofil

Kontakt

Samarbejde, Kommunikation og Konfliktforebyggelse - Modul II


For direktionssekretærer, chefsekretærer, koordinatorer, assistenter, projektsekretærer
, teamsupporteren og sagsbehandleren på tilsvarende niveau.

Forudsætning: Gennemførelse af Modul I.

Formål:

  • Der foretages en opfølgning på de individuelle handlingsplaner udformet på Modul I
  • Værktøjerne fra modul II videreudvikles og suppleres, så deltagerne styrkes i den daglige jobsituation
  • Det er endvidere formålet at træne deltagerne i kommunikation, samarbejde og forandring med henblik på at øge trivsel, effektivitet og nytænkning i virksomheden

Kommunikation

Diskussion af erfaringer siden Modul I.
Der bygges videre på grundbegreberne med mere viden og flere værktøjer til brug for menneskelig vækst, sundt samarbejde og øget gennemslagskraft, herunder elementerne i en effektiv kommunikation, så vigtig information ikke tabes på gulvet, og misforståelser undgås. Endvidere bevidstgørelse af nogle bestemte ubevidste mekanismer, der er uløseligt forbundet med hinanden, og hvormed vi fremmer eller hæmmer en positiv og professionel udveksling

Assertion

Diskussion af erfaringer siden Modul I.
Der arbejdes videre med assertive kommunikations- og afværgeteknikker. Vi forøger motivationen til at turde ved hjælp af simple og umiddelbart anvendelige værktøjer. Vi lærer at skabe kongruens, således at der bliver overensstemmelse mellem den indre og ydre dialog.

Kommunikation som forhandling

Når kommunikation bliver til forhandling, er det afgørende for det fremtidige samarbejde, at resultatet af forhandlingen er en win/win-situation. Emnet tager udgangspunkt i en video-film med henblik på at skabe et konstruktivt arbejdsklima og minimere konflikter.

Visualiseringsteknikker - mental træning

Diskussion af erfaringer siden kursus I.
Visualiseringsteknikker/mental træning anvendes blandt andet af professionelle idrætsfolk. I arbejdslivet (og privatlivet) er det et effektivt værktøj i forbindelse med:

  • Kommunikation
  • Assertion
  • Selvstyringsværktøj
  • Hvordan man mestrer forandringer

Vi visualiserer, hver gang vi tænker. Vi lærer at "tage førergreb" på vores evne til at skabe via forestillingsevnen - en funktion, der er i konstant, ubevidst brug. Der indlæres ligeledes teknikker til håndtering af pressede og uvante situationer og til at fremkalde og styrke positive tiltag i den daglige jobsituation.

Hvordan man mester forandringer

Forandringsprocessen kan gennemføres således, at den ender lykkeligt og positivt. Udgangspunktet er, at negativ forventning ændres til forståelse og accept. Derefter indarbejdelse af forandringen, hvorunder der sættes en ny kurs, således at forandringens slutresultat opleves positivt. En skabende og personligt styret holdning til jobbet og livet.
Modulet gennemføres som en workshop, hvor man trænes i metoden.

Kropssprog

Da kropssproget er et væsentlig element i kommunikation, er det vigtigt at kunne forstå og fortolke de ubevidste signaler, der ligger i kropssproget. En del af kropssproget kan også signalere stress, fra os selv eller andre. Deltagerne lærer, hvad signalerne er, og hvordan de kan anvendes til at gøre kommunikation med andre lettere.

Varighed: 2 dage