CMS Management Services ApS

Forside

Kurser

Kursuskalender

Undervisningen

Coaching

ERFA-grupper

Målsætning

Kursustilmelding

Priser

Referencer

Udtalelser

Kundetilfredshed

Firmaprofil

Kontakt

Samarbejde, Kommunikation og Konfliktforebyggelse - Modul III - Projektledelse


For direktionssekretærer, chefsekretærer, koordinatorer, assistenter, projektsekretærer
, teamsupporteren og sagsbehandleren på tilsvarende niveau.

Forudsætning: Gennemførelse af  Modul I og II

Baggrund: Direktions- og chefsekretærens rolle og funktion undergår i disse tider store forandringer.

Der stilles stadigt større krav, dels til viden og kvalifikationer indenfor stadig flere områder, dels til det personlige initiativ, som i høj grad vil være afgørende for hver enkelt persons fremtidige jobmuligheder og -indhold.

Kombinationen af egenskaber som  personlig gennemslagskraft,  initiativ og evner og færdigheder indenfor kommunikation og formidling, er og vil blive stadig mere afgørende kvalifikationer for fremtidens sekretær.

Formål:

 • At sætte medarbejderen i stand til at møde de fremtidige udfordringer og den fremtidige rolle og at styrke hende i den nuværende.
 • At træne viden og færdigheder indenfor projektstyring, delegering, personlig planlægning og andre ledelsesværktøjer.
 • Kort beskrevet - at uddanne en særdeles effektiv og professionel formidler og kommunikator og en fagligt højt kvalificeret projektmedarbejder/projektleder.

Projektstyring

Det gennemgående tema for Del A og Del B er projektstyring.

Undervisningen i projektstyring giver deltagerne en arbejdsmetode, som er anvendelig til både større opgaver / projekter, hvor en projektgruppe er involveret, og til mindre opgaver, som en enkelt eller få medarbejdere kan udføre.

Vi formidler viden og færdigheder indenfor hele projektstyringsprocessen:

 1. projektbeskrivelse

 2. projektorganisation

 3. sammensætning af projektgruppe

 4. interessenter, analyse og pleje

 5. identifikations- og implementeringsmetoder

 6. projektanalyse

 7. projektplanlægning 

 8. projektgennemførelse

 9. opfølgning

 10. modstandsberedskab

 11. værktøjer til hver fase i projektstyringsprocessen

Vi præsenterer Indholdet på en sådan måde, at metoden er anvendelig på flere niveauer, fra sekretær til mellemleder og leder.

Undervejs i forløbet sætter vi fokus på kommunikation og forandringsledelse.

Kommunikationsværktøjer og teknikker fra Modul I og II vil indgå som en integreret del af undervisningen indenfor de anførte emner.

Målstyring

Måltrappen er en enkel metode, når man skal planlægge.

Kritiske Succes Faktorer: Hvad man forstår ved dette begreb, og hvordan man sikrer succes  igennem proaktiv ledelse af projektet.

SWOT-Aanalyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Forebyggelse af problemer, der kan spænde ben for et projekt.

Delegering

Delegering er en kunst i sig selv.

Hvordan der skabes en win/win-situation. Delegeringens overordnede principper, og færdighedstræning, som udbygger den teoretiske viden.

Personlig planlægning

Vi laver en kritisk gennemgang af den indgående og udgående kommunikation, og får metoder til oprydning og systematisering, sortering og strukturering af arbejdstid og –opgaver.

Gruppepsykologi

Hvordan gruppers anatomi og udvikling fra gruppens start til dens opløsning former sig. Gruppen gennemlever nogle bestemte faser, fælles for alle grupper, som det er vigtigt at være opmærksom på.  Støttende grupper og der modsatte.

Foredrag:

Del A:  Emotionel intelligens

Om vigtigheden af samspillet mellem intelligens og følelser, og af at kunne samarbejde og lede med både hjerte og hjerne. At være i besiddelse af emotionel intelligens medfører kvaliteter, holdninger og metoder, som er menneskelige og konstruktive, og dermed effektive.

Del B:  Kropssprog

Da kropssproget er et væsentligt element i kommunikation, er det vigtigt at kunne forstå og fortolke de ubevidste signaler, der ligger i kropssproget. En del af kropssproget kan også signalere stress, fra os selv eller andre. Hvad signalerne er, og hvordan du håndterer dem.

Varighed: 2 x 2 dage + 1 opfølgningsdag

Opfølgningsdag:

Sidst på dagen ser vi på, hvordan Office-pakkens Word og Excel bruges til at gøre projektarbejdet mere effektivt.

Kurset er, af hensyn til et afvekslende forløb, tilrettelagt således, at undervisning i projektstyring er lagt på de fire formiddage, og øvrige emner og indslag er fordelt på 4 eftermiddage.

Varighed: 2 x 2 dage plus opfølgningsdag.