CMS Management Services ApS

Forside

Kurser

Kursuskalender

Undervisningen

Coaching

ERFA-grupper

Målsætning

Kursustilmelding

Priser

Referencer

Udtalelser

Kundetilfredshed

Firmaprofil

Kontakt

Workshops og Foredrag

Kommunikation - Assertion
Undervurder ikke kommunikation som faktor med henblik på, hvor succesfuld, man er. At være bevidst om, hvad man skal holde øje med, når man taler med andre. Som et par eksempler kan nævnes:

  • klar og utvetydig kommunikation
  • fokus / minimer distraktioner og irritationsmomenter

Herunder kommer man ind på assertion, dvs. at kunne gøre sig gældende, holde på sine rettigheder og tale med hinanden på en værdig måde.
Lær at anvende kommunikation som et bevidst redskab.
Findes som: Workshop (3 timer) - Foredrag

Hvordan man mestrer forandringer
Forandringsprocesser kan gennemføres således, at de ender lykkeligt og positivt. Udgangspunktet er, at negativ forventning ændres til forståelse og accept. Derefter indarbejdes forandringen, hvorunder der sættes en ny kurs, således at forandringens slutresultat opleves positivt. En skabende og personligt styret holdning til jobbet og livet. Emnet gennemføres som en workshop, hvor man trænes i metoden.
Findes som: Workshop (3 timer)

Signalerne man udsender til omverdenen igennem sit ydre
Sikkerhed m.h.t. påklædning og stil. At vide, hvordan man præsenterer sig fysisk, og hvad man signalerer dermed. Vores tøjvalg, farve, stil, frisure, de dufte, vi vælger - alt sammen er det med til at præge omgivelsernes indtryk af ens personlighed og dermed også de tilbagemeldinger, man modtager.

Kropssprog
For at skabe respekt og beholde sin selvrespekt skal kolleger i samarbejde kunne forstå hinanden uden hele tiden at skulle have forklaret, hvilket humør man er i. Kropssproget skal være entydigt og relevant uden skjulte hentydninger, og hvis der spilles magtspil, skal det helst være overlagt.
Findes som: Workshop (5 timer)

Emotionel intelligens
De seneste amerikanske undersøgelser påpeger en lang række karakteristika hos de mest succesfulde og fremgangsrige mandlige og kvindelige ledere. Disse karakteristika er samlet i ovenstående begreb. Emnet indbefatter en del værktøjer, som man har glæde af i hverdagen, både i relation til én selv og sin omverden.
Findes som: Foredrag