CMS Management Services ApS

Forside

Kurser

Kursuskalender

Undervisningen

Coaching

ERFA-grupper

Målsætning

Kursustilmelding

Priser

Referencer

Udtalelser

Kundetilfredshed

Firmaprofil

Kontakt

Undervisningen

Kurserne gennemføres med et lille deltagerantal (min. 3 deltagere, maks. 10 deltagere). Dette giver det optimale resultat, da der er god tid til de indlæg og debatter fra deltagerne, som oftest opstår.

Undervisningen foregår som en blanding af foredrag, udveksling/diskussioner og øvelser, som sikrer, at alle deltagere har mulighed for at være aktive medspillere i kursusforløbet.

Deltagerne får mulighed for at få input og coaching til eventuelle situationer fra deres dagligdag, som de gerne vil have belyst, eller har brug for løsningsmodeller til i forbindelse med de forskellige modeller og værktøjer, som formidles i kursusforløbet.

Deltagerne udarbejder undervejs i kurset en handlingsplan. Inden deltagerne forlader kurset, vælger hver enkelt en situation fra handlingsplanen og meddeler denne til instruktøren.

Deltagerne vælger ligeledes det eller de værktøjer fra kurset, som de hver især vil anvende til formålet.

Efter ca. en måned kontakter vi samtlige deltagere, hvor vi følger op dels på kurset i almindelighed, dels på den specifikke situation, som deltageren valgte at arbejde videre med ved kursets afslutning.

Herudover får alle deltagere tilbudt telefonisk rådgivning uden beregning, hvis der skulle være situationer, som ikke bliver afrundet i løbet af de to dage, kurset varer.